Na podstawie Statutu Stowarzyszenia – Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 12 czerwca 2015 r. (piątek) o godz. 16.00 – pierwszy termin, o godzinie 16.30 – drugi termin. Walne Zebranie odbędzie się w: Budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4.  Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia DIROW. Program Walnego Zebrania: 04 Porządek Obrad 06 2015 08 Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie Rady 2014 09 Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie Zarządu 2014 10 Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2014 Sprawozdanie finansowe 10 a Uchwała – udzielenie absolutorium Zarządowi 10 b uchwała – udzielenie absolutorium Radzie