images

Na spotkaniu zorganizowanym 02 marca 2015r. (poniedzialek) Zarząd Stowarzyszenia spośród wszystkich złożonych wniosków  wybrał piętnaście najlepszych. Wybór nie był łatwy, każdy z pomysłów zawierał moc atrakcji dla uczestników, przez co Zarząd nie miał łatwego zadania.

W poniższych linkach znajdują się listy wniosków, które zostały wybrane oraz niewybrane na  realizację imprez sportowo – rekreacyjno – turystycznych.

Lista wniosków wybranych w ramach naborówna na organizację wydarzeń promujacych obszar

Lista wniosków nie wybranych w ramach naborówna na organizację wydarzeń promujacych obszar

GRATULUJEMY!!!