W dniu 28.01.2014 w sali konferencyjnej  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie  odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DIROW.

 

Po otwarciu zebrania przez Pana Prezesa Stowarzyszenia – Tomasza Sergieja i wybraniu Pani Barbary Raweckie na przewodniczącą    przystąpiono do dyskusji.  Obradowano  w sprawie przyjęcia limitu środków na lata 2009 – 2015 na działanie Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przyjęcia zmian wprowadzonych do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD DIROW na lata 2009-2015 oraz w sprawie upoważnienia Zarządu LGD DIROW do wykonywania w szczególnych okolicznościach zadań należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

 

Po aktywnej dyskusji wprowadzono zmiany dotyczące kart oceny zgodności z loklanymi kreyteriami wyboru dla  działania „ Małe Projekty”. Podczas oceny wniosków  4 punkty za miejsce realizacji operacji  będą otrzymywały miejscowości powyżej 2000 tysięcy mieszkańców. Do tej pory owe miejscowości nie były punktowane.

 

Wszystkie   podjęte tematy obrad  zostały przyjęte uchwałami.

 

Dyrektor biura  Lokalnej Grupy Działania DIROW przedstawiła realizowane projekty współpracy oraz  zaplanowane działania na 2014 rok

 

P1010441P1010464P1010456