Granty sołeckie 2019

  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego  zaprasza do udziału
w konkursie „Granty sołeckie 2019”.

Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami ujętymi w celu strategicznym nr 6 „Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu” ujętym w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego”. Pula środków w konkursie 1.800.000,00 zł

Read More

Konkurs “Wzmocnij swoje otoczenie”

Operator  “Wzmocnij swoje otoczenie” zaprasza do udziału w konkursie, który daje możliwość wygrania dla swojej gminy 20 tys. złotych.

Zaproszenie kierowane jest do  gmin, jednostek organizacyjnych gmin (takie jak: domy kultury, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej), lokalnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w regulaminie konkursu.

Read More

Warsztaty refleksyjne 2019

  Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach refleksyjnych, które odbędą się 22 lutego 2019 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Chojna, ul. Jagiellońska 2,  w godzinach od 14.00 do 19.00. Zaproszenie kierujemy głównie do członków Zarządu LGD DIROW, członków Rady LGD, Komisji Rewizyjnej oraz naszych wnioskodawców.

Read More

“Zachodniopomorski Rolnik Roku”

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs pn. „Zachodniopomorski Rolnik Roku”, W konkursie mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia oraz inne osoby prawne prowadzące przez okres co najmniej 2 lat działalność rolniczą na terenie województwa zachodniopomorskiego. Konkurs prowadzony jest w sześciu kategoriach:

 

  1. a)produkcja roślinna,
  2. b)produkcja zwierzęca,
  3. c)produkcja ekologiczna,
  4. d)działy specjalne produkcji rolniczej,
  5. e)pszczelarstwo,
  6. f)hodowla ryb.

Read More