Zaproszenie na wizyty studyjne

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior, LGD Kraina Wokół Lublina oraz Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru zaprasza chętnych do udziału w operacji pn. „Turystyka kulinarna szansą na rozwój obszarów wiejskich”. W ramach operacji Grupy zapraszają do uczestnictwa w wizytach studyjnych po woj. podkarpackim oraz kujawsko – pomorskim.  Read More

Na wsi najlepiej – konkurs!

Prowadzisz agroturystykę i pokazujesz swoim gościom, jak wygląda praca rolnika? A może masz strusią lub ślimaczą farmę albo organizujesz warsztaty garncarskie, pszczelarskie czy przędzarskie? A może zajmujesz się odkrywaniem tajników najlepszej polskiej kuchni na szlaku kulinarnym? Jeśli stworzyłeś ofertę, która skutecznie przyciąga turystów na wieś i umila im pobyt, weź udział w konkursie Na wsi najlepiej! Zgłoszenia są przyjmowane do 3 sierpnia. Read More

Dzień Regionów 2018 – Uckermark

3 października 2018 r. w ośrodku przyrodniczo-edukacyjnym Blumberger Mühle odbędzie się, po raz kolejny, duży targ regionalny, na którym  producenci regionalni będą mogli zaprezentować i sprzedawać swe wyroby, między innymi: chleb miejscowych piekarzy, ryby, pomidory, miód od tutejszych pszczół, soki z dzikich sadów z tego regionu, kozie, owcze i krowie sery  lub też zastawy stołowe i płótno lokalnych rzemieślników artystycznych.  Read More

Informacja o wynikach naboru LGD –DIROW/1/2018/G

W dniu 18 lipca 2018 roku o godz. 10:30 w siedzibie LGD – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich w Gryfinie, ul. Flisacza 4c odbyło się  Posiedzenie Rady LGD dotyczące oceny wniosków o dotację w konkursie grantowym „Wdrażanie LSR” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych złożonych w ramach naboru nr LGD-DIROW/1/2018/G. Read More

Absolutorium dla Zarządu i Rady LGD DIROW

We wtorek 26 czerwca 2018r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dyrektor Elżbieta Lach przedstawiła zebranym sprawozdanie merytoryczne  z działalności statutowej Zarządu Stowarzyszenia. W dalszej części posiedzenia przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.  Członkowie Stowarzyszenia podjęli uchwały zatwierdzające ww. sprawozdania. Read More

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia – Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich na dzień 26 czerwca 2016 r. (wtorek) o godz. 16.45 – pierwszy termin, o godzinie 17.00 – drugi termin. Walne Zebranie odbędzie się w Budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4.  Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia DIROW.

Zaproszenie WZC